معرفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بسمه تعالی

 دکتر فیروز کیومرثی

رئیس دانشکده

Email: 

psychology@iiau.ac.ir

 

....

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در شهریورماه سال 1388 به تصویب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسید و رسماً کار خود را آغاز نمود . کلیه رشته های علوم انسانی تا قبل از تصویب دانشکده به طور متمرکز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعالیت می نمودند . با توجه به طرحهای توسعه ای دانشگاه رشته های علوم تربیتی و مشاوره از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و تحت عنوان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آغاز به کار کرده است.

در حال حاضر در  دانشکده  3113 نفر دانشجو در رشته هاومقاطع ذیل مشغول به تحصیل می باشند.

 

 

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته

کارشناسی         نا پیوسته

کاردانی

-مدیریت آموزشی

-برنامه ریزی درسی

 

-روانشناسی بالینی

-روانشناسی تربیتی

-مدیریت آموزشی

-آموزش و بهسازی منابع انسانی

-تحقیقات آموزشی

-علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی

-علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

-روانشناسی

-علوم تربیتی

-دبیری آموزش ابتدایی

 

-آموزش ابتدایی

 

 

 

با عنایت به ظرفیت و پتانسیل بالای دانشکده از بعد کادر هیأت علمی ، اقداماتی از قبیل ایجاد رشته های مشاوره در مقطع ارشد و روانشناسی در مقطع دکتری در دست اقدام است که مراتب از طریق هیأت جذب استان و سازمان مرکزی در حال پیگیری است. همچنین راه اندازی مجلات علمی و پژوهشی در رشته های موجود از برنامه های توسعه ای دانشکده بشمار می رود.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده

 

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

1

3

12

3