دکتر اسمعیل زاده زهره

مشخصات فردی

نام : زهره

نام خانوادگی: اسماعیل زاده

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                                               

پست الکترونیکی:       z_esm@iiau.ac.ir

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

 

 

 

 

2

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

تالیف و ترجمه کتاب

  • مدارس شاگرد محور     ترجمه Michael w. Apple & James. Beans      ناشر مدرسان تهران 1386

 

 

  • خرد فضیلت اخلاقی و روانکاوی   ترجمه Reason, virtue and psyehothrapy/ Ahtonia Macaro

نوشته :

  • مشاوره کودک ( در مرحله اجرا )

 

ارائه مقاله

 

  • ارزشیابی هدفهای آموزشی زبان انگلیسی مدارس راهنمایی، دولتی و آموزشگاههای خصوصی – فصلنامه روانشناسی تهران جنوب دانشگاه آزاد     1385
  • بررسی ارتباط بین باورهای غیر منطقی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر ( مقاله از پروژه تحقیقی و مجری اجرای طرح)    1387
  • گواهی حضور و ارائه مقاله در همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری و سازمان های ایرانی

تحت عنوان : تئوری پویای توسعه رهبری به تاریخ 24 تیر ماه 1389 به همراه حیدر رحمانی و میثم بابایی

 

  •  مقاله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پیراپزشکی  اسفند ماه 1391

              عنوان : نگاهی به ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی

              بهنام حبیبی و دکتر سید محمود میر زمانی و دکتر زهره اسماعیل زاده

 

 

 

مقالات برتر علمی- پژوهشی ( وزارتین-ISC- ISI)

 

 

The Effect Of Working Mothers on the Academic Achievement and Social Compatibility Of Fifth Grade Children in Region Five - Tehran             2013    زهره اسمعیل زاده – آزاده موسوی

 

The Construcrive factors in Job Satisfaction Staff of Education System in Islamshahr City, Iran                        2014    زهره اسمعیل زاده-  مینا محمودی

 

چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین درمدیرت ، اقتصاد وحسابداری دربرلین 2016

پذیرش  , چاپ مقاله بصورت  ارائه شفاهی با عنوان :

بررسی موانع استقرار سازمانهای مبتنی بر توانمندی و ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن (مطالعه موردی در سازمان های بخش دولتی شهر کرد)

علیرضا شیروانی ، زهره اسماعیل زاده ، پرستو احمدی

 

  • Ukraine 2016

The effect of organizational climate by job stress and job satisfaction in municipal employee,of Tehran in region 21 Tehran

رابطه جوسازمانی با استرس شغلی ورضایت شغلی درکارکنان شهرداری منطقه 21 شهرتهران

زهره اسماعیل زاده ، عطااله جابرانصار