دکتر خورشیدی عباس

 

مشخصات فردی

نام : عباس

نام خانوادگی: خورشیدی

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            

پست الکترونیکی:       a_khorshidi40@yahoo.com

 

رتبه علمی:  استاد

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

علوم تربیتی/ مدیریت آموزشی

 

 

 

2

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 • کتابهای تالیفی:

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

تاریخ چاپ

1

انگیزش در سازمان ها

مرزبانان

1390

2

روش های پرورش خلاقیت در نظام آموزشی

یسطرون

1387

3

تئوری های مدیریت و رهبری

مرزبانان

1390

4

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

یسطرون

چاپ دوم

1388

5

مهارت های زندگی(دوران کودکی)

یسطرون

چاپ دوم

1391

6

مهارت های زندگی(دوران نوجوانی)

یسطرون

چاپ دوم

1391

7

مهارت های زندگی(دوران بزرگسالی)

یسطرون

چاپ دوم

1391

8

مقدمه ای بر انواع مطالعات پژوهشی

بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چاپ دوم

1388

9

مقدمات مدیریت آموزشی

وزارت آموزش و پرورش

چاپ دهم

1388

10

مدیریت و رهبری آموزشی

یسطرون

چاپ دوم

1386

11

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

کیا

چاپ پنجم

1378

12

فرهنگنامه مشاغل فرهنگی(2 جلد)

وزارت ارشاد

1376

13

شاخص های عملکردی در ارتقای کیفیت مدیریت نظام آموزش عالی

فراشناخت اندیشه

چاپ دهم

1381

14

روش ها و فنون تدریس

یسطرون

چاپ چهارم

1390

15

رفتار والدین و تربیت فرزندان

یسطرون

چاپ سوم

1390

16

رفتار سازمانی

بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چاپ چهارم

1391

17

راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی از نظریه تا عمل

یسطرون

چاپ دوم

18

راهبردهایی در مدیریت آموزشگاهی

وزارت آموزش وپرورش

چاپ ششم

1386

19

خلاقیت و شیوه های پرورش آن

یسطرون

1387

20

ارزشیابی آموزشی

یسطرون

چاپ سوم

1386

21

آشنایی با سایت های تخصصی

میثم

چاپ سوم

1382

22

روش های پژوهش در علوم رفتاری از نظریه تا عمل

نوین پژوهش

چاپ دهم

1376

23

راهنمای دوره های آموزش ضمن خدمت(5 جلد)

وزارت ارشاد

1376

24

مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

پسین

چاپ پنجم

1378

25

راهبرد های یادگیری و یاددهی با عنایت به نگرش فراشناختی  

نوین پژوهش

چاپ چهارم.‏ ۱۳۷۸

26

راهنمای عملی روش های نوین تدریس با عنایت به نگرش فرا شناختی

نوین پژوهش

چاپ چهارم.‏ ۱۳۷۹

27

رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی

یسطرون

۱۳۸۹

28

مقدمه ای بر نشانه شناسی و طبقه بندی نوین بیماری های روانی و رفتاری

مرزبانان

1390

29

راهنمای تحصصی کاربرد مفاهیم و عناصر تمثیلی و استعاره ای در روان درمانی  

مرزبانان

1390

30

درمان مشکلات عصبی به کمک تغذیه  

مرزبانان

1390

31

انواع مطالعات پژوهشی  

یسطرون

1390

32

رضایت شغلی

دانشکده فارابی

1391

33

مهارت های زندگی (دوران عمومی)

یسطرون

1392

34

تئوری های مدیریت و رهبری(با ویرایش کامل)

یسطرون

1392

35

مدیریت دانش

دانشگاه فرهنگیان

1392

36

شایستگی مدیران و رهبران

نورعلم

1393

37

روش ها و فنون تدریس(وایرایش دوم)

یسطرون

1393

38

نظارت و راهنمایی تعلیماتی(وایرایش جدید)

یسطرون

1393

39

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

نور علم

1393

40

مدیریت استعداد

نور علم

1394

41

مدیریت تعالی با رویکرد منابع انسانی

نور علم

1395

 

 

 

 

 

 • کتاب های ترجمه شده:

ردیف

عنوان اصلی کتاب

عنوان ترجمه شده

ناشر

تاریخ چاپ

همکاران

1

Teaching Learning and Research In Higher Education

تدریس،یادگیری و پژوهش در آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1391

دکتر هما غفوریان

2

Essentials Principles "Creating Physical and Emotional Security In Schools"

اصول مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1392

دکتر هما غفوریان

3

Teaching Strategies for Active Learning

راهبردهای تدریس برای یادگیری فعال

یسطرون

1388

دکتر احمد سلمانی

4

Resilient Classrooms

کلاس های پویا

یسطرون

1388

صادق خسرونژاد

5

Strategic Management

for Senior Leaders:

مدیریت استراتژیک برای رهبران عالی

یسطرون

1393

ذوالفقاری-محبی نیا

6

ESSENTIAL OF

MANAGMENT STRATEGIC

اصول مدیریت استراتژیک

دانشگاه فرهنگیان

1392

محبی نیا-مهدی زاده-فرخی

7

Refocusing school leadership

 

تمرکز مجدد بر رهبری مدرسه

نشر فرهنگ شناسی

1394

همکاران

8

ngo

سازمان های غیر انتفاعی

نور علم

1396

ساسانیان-عباسپور-شاهرخی-بکشیری

9

What makes school a cearniny organization

آنچه مدرسه را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می کند

جهاد دانشگاهی

1396

فدایی-علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات:

 • مقالات (ISI):

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

کشور

تاریخ انتشار

اسامی همکاران

1

Effectsof Inhibitors Factors on Social Deviancies in A Iranian Group of Junior High-School Students

Journal of Applied Environmental And  Biological Sciences

USA

ISSN: 2090-4215

March 2012

_____

2

Relationship between Spiritual Intelligence and Job Satisfaction

Journal of Applied Environmental And  Biological Sciences

USA

ISSN: 2090-4215

March 2012

MaliheGanehebaadi

3

The Relationship between Application of Participative Management and Effectiveness of Principals at High Schools in Educational System of Baharestan New Town

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

ISSN 2090-4304

April 2012

Ahmad Lotfi Mohammad Abadi, Azam Inanloo

4

Effective Factors on EnhancingLife Skills

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

ISSN 2090-4304

June 2012

 

Hossein Zolfaghari , MaliheGhaneEbadi

5

The Connection between Human Relationships of Manger with Job Motivation of the Employees in Educational Systems of the Provinces of Appliance

Journal of Applied Environmental And  Biological Sciences

USA

ISSN: 2090-4215

December 2011

Azam Inanloo

6

Review literature about relationship between Spiritual Intelligence and Job Satisfaction

Journal of  Life Science and Biomedicine

USA

Vol.1 N0.1

December 2011

 

 Malihe Ganeh Ebaadi

7

Recognizing Effective Factors in Creating Prevalent High-Schools in Tehran

Journal of Applied Environmental And  Biological Sciences

USA

ISSN: 2090-4215

December 2011

Mehdi Rezaloo

8

Investigating the Relationship between Democratic Leadership Style of Managers and Self-Control Level of Employees in Teaching and Training Organization, Alborz, Iran

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

ISSN 2090-4304

December 2011

Hasan Shabaani, Maryam Hosseinpour

9

Factors Effecting Job Satisfaction of the Security Personnel in the Iranian Ministry of Science

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

ISSN 2090-4304

December 2011

MohammadTagi  Porian, Morteza Javidkar

10

Effective factors in applying information technology on human resource development in Iran’s educational system

Procedia Computer  Science

Turkey

January 13,2012

Nafiseh Hasani Panah, Azam Inanloo

11

Investigating Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction of Employees, Medical Science University, Qazvin

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

Vol.2,No.10

October 2012

Seied Mahmood Mirzamani—Razie Ghorban Dost

12

Training Needs Analysis (TNA) on Mid-Rank directors of Saderat Bank(BSI) in Tehran

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

Vol.2,No.9

September 2012

Dr Mahmood Mirzamani—Razie Shbani

13

The Relationship between Organizational Culture and Employees'

Performance of Islamic Azad University, Islamshahr Branch

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

November, 2012 Part III

ISSN 2090-4304

Somayeh Panji

14

Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools

 

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

November, 2012 Part V

Seyed-Mohsen Tabatabaei-Mozdabadi, Hadi Abolfathi

15

The Investigation of Relationship between Value System and Job

Satisfaction in Municipal Personnel in Islamshahr

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

December 2012

Ziba Shahsavari

16

The Relationship between Personality Types and Leadership Styles of High

School Principals: A Case Study of Islamshahr City

Journal of Basic and Applied Scientific Research

USA

January, 2013

Hamideh Ojaghi Shirmard, Seyed Mahmood Mirzamani (PhD),

17

Effective Factors on Tendency of Male Pre-University Students toward Drug Abuse”

 Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences [BEPLS]

Indian

 

 05/04/2013

_________

18

The Comparison of Performance among Female and Male Principals in

High Schools at Training and Educational Organization in Tehran City

Journal of Applied Environmental and Biological

Sciences (JAEBS)

USA

Vol. 3, No. 10, in October, 2013.

Mehrpour

19

     The Review on the Relationship between Principals’ Skills with Career Motivation in Teachers of Technical High Schools at Tehran City

 

Journal of Applied Environmental and Biological

Sciences (JAEBS)

USA

December, 2013

Minoo Seyed Tahereddini, Dr. Hassan Shaabani

20

HE CONSTRUCTIVE ELEMENTS TO INCREASE PERSONNEL’S PARTICIPATION IN

ON- THE- JOB (OTJ) TRAINING COURSES IN TEHRAN WESTERN BRANCHES OF

SOCIAL SECURITY ORGANIZATION (SSO)”

INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES

Turkey

2013

2Mehri Norouzi

21

 

 THE REVIEW ON RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL HEALTH AND EFFECTIVENESS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION AT TEHRAN CITY

 

 International Journal of Current Life Sciences

Indian

 

 ISSN : 2249- 1465

 

 

 

 Elaheh Baniasad

22

 

 THE RELATIONSHIP BETWEENORGANIZATIONAL COMMITMENT ANDJOB SECURITYOF ISLAMSHAHR CITYBOYS AND GIRLSHIGH SCHOOL TEACHERSOF THEYEAR2012-2013

 

 International Journal of Current Life Sciences

EGYPT

2014

 

 Dr. Amir Hossein Mehdizadeh, Dr. Abbas Khorshidi and Maryam Fadaei

23

Examine the Role of Intellectual Capital Management in the Performance of

High School's Managers of Islamshahr City Education

Journal of Applied Environmental

and Biological Sciences

USA

2014

Amir Hossein Mehdizadeh, Maryam Ahmadpour

24

Examine the Relationship between Organizational Culture of Schools and

Student Achievement in Elementary Schools of Islamshahr City Education

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

USA

2014

Soraya Bajan, Hasan Shabani,

25

The Relationship between the Needs of Secondary Schools

Principals and Teachers

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

USA

2014

Maryam Armandi, and Batoul Faghih Aram

26

Factors Affecting Promoting Religious Values of Elementary School

Students from the Perspective of Teachers

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

USA

2014

Goli Qezlou, Nader Barzegar

27

A Study of Effective Managerial Skills

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

USA

2014

Fatemeh Zakerifar2

28

Feasibility of Talent Management in Preschool Centers in Tehran

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Egypt

2014

Mahvash Sadat Fooladi, and Nader Barzegar

29

Factors Affecting Promoting Religious Values of Elementary School

Students from the Perspective of Teachers

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Egypt

2014

Goli Qezlou, Nader Barzegar

30

The Relationship between the Needs of Secondary Schools

Principals and Teachers

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Egypt

2014

Maryam Armandi, and Batoul Faghih Aram

31

THE REVIEW ON RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL HEALTH AND

EFFECTIVENESS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION AT

TEHRAN CITY

INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES

India

2014

Elaheh Baniasad2

32

 

 INTELLIGENT IMPACT SCHOOLS ON THE CHANGE OR STABILITY OF STUDENT LEARNING STYLES BASED ON KOLB’S MODEL

Trends in Life Sciences

India

2014

 

 Hajar Barmaki, Yousef Mohammadi Moghaddam

33

 

 THE EFFECT OF LIFE SKILLS APPLICATION ON PERFORMANCE OF EDUCATION PRINCIPALS

Trends in Life Sciences

India

2014

 

 Zohre Hosseini

34

 

 FEASIBILITY OF MODEL EFQM TO ASSESS PRIVATE SCHOOL IN TEHRAN

Trends in Life Sciences

India

2014

 

 Bahar Moradi, and Hasan Shabani

35

Feasibility of Talent Management in Preschool Centers in Tehran

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Egypt

2014

Nader barzegar,mahvash fooladi

36

 

 Role of Using Life Skills in Performance of Principals of Education

 

 International Journal of Management Studies

 

2015

Zahra hoseini

37

Identification of the Effective Factor of Making Agile the Department of Education in Tehran Province,Iran

Trends in Life Sciences

 

2015

Parniyan,abkenar

38

 

 FEASIBILITY STUDY OF TALENT MANAGEMENT IN PRINCIPALS OF PRIMARY

SCHOOLS IN KARAJ

Trends in Life Sciences

 

2015

 

 Khatereh Rezaie,Pari Soosahabi

39

A Survey on Relationship between Thinking Styles and Job Satisfaction on

Managers` Job Performance

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

Egypt

2015

Elham Ashoori (MA), Abbas Khorshidi (PHD), Ali Akbar Khosravi (PHD)

40

The Relationship between Organizational Justice, Organizational

Commitment and Organizational Citizenship Behavior among

Employees of Medical Science Universities based in Tehran

DAV International Journal of Science

 

India

2015

Zahra Ghasemi Farid

and Dr. Abbas Khorshidi

 

41

Relationship between Managers’ Excellence Management and Teachers’ Job
Motivation in Primary Schools in District 12 of Tehran

DAV International Journal of Science

 

India

2015

Narges Babamoradi and Dr. Abbas Khorshidi

42

The effect of organizational climate by job stress and job satisfaction in municipal employees of Tehran in region 21 tehran

Marketing and management of innovations

 

usa

2017

Jabber Ansari & esmail zadeh

43

Investigate the effect of in-service training (through out sourcing and in –sourcing) on the performance staff of maskan bank

International journal of humanities and cultural studies

 

tunisia

2016

Mirzamani & tahvildari

44

Analysis of consumerism

damages in viwe of Islam.”

Journal of Interdisciplinary Research

Thailand

January 14, 2017

Hamed Zahedi ,Asghar Moshabaki ,Mohammadreza Shahriyari

45

 Discussion about consumerism crisis

Journal of argos

 

Venezuela

2017

 

 Mohammadreza Shahriyari,

 Asghar Moshabaki,

 Hamed Zahedi:

 

 

 • مقالات (علمی پژوهشی):

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همکاران

1

Educational Styles as Perceived by Tehran Pre-University Students

Iranian Journal Of Research in Educational Systems

Autumn 2011-2012 Vol.5,No.13

Mahdi Mahdavi, Homeira Khalily Samany

2

Effective Factors in Enhancing School Managers' Job Motivation

 

 Iran Journal Psychiatry

2011

Vol.6,No.4

S. Mahmoud Mirzamani, Hamideh Darb Esfahani

3

بررسی دیدگاه نخبگان و متولیان در خصوص کنترل رسمی پدیده بد حجابی

فصلنامه دانش انتظامی

سال 11 ، شماره 2

تابستان 1388

دکتر حسین ذوالفقاری

دکتر احمد سلمانی

4

عوامل و شاخص های مؤثر بر بهروری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

سال2 ، شماره 5

پاییز و زمستان 1387

دکتر مهدی مهدوی

دکتر احمد سلمانی

5

 

راهبرد تربیتی آموزشی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک

سال10 ، شماره 38

زمستان 1388

دکتر سید حسن فیروزآبادی- دکترداوود آقامحمدی

6

عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان گیلان

مجله روانشناسی و علوم تربیتی(علمی-پژوهشی)

سال 39 ، شماره 2

تابستان 1388

دکتر میرکمالی

7

عوامل موثر در ارتقای انگیزش شغلی کارکنان حراست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

فصلنامه علمی پژوهی امنیت پژوهی

سال 10، شماره 35

پاییز 1390

مرتضی جاوید کار

8

نقش فرهنگ سازمانی دانشکده فارابی در اثر بخشی آموزشی استادان

فصلنامه علمی پژوهی امنیت پژوهی

سال 10، شماره 33

بهار 1390

مرتضی سپهری پناه

9

عوامل و شاخص های موثر در کلاس های درس فعال مدارس متوسطه شهر تهران

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

سال 5 ، شماره 12

بهار 1390

زهرا صفرزاده سرآسیابی

10

عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی متوسطه شهر تهران به مواد مخدر  از دیدگاه آنان،مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

سال 2، شماره 4

بهار و تابستان 1387

دکتر میرکمالی

دکتر احمد سلمانی

11

طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا.ا

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استرتژیک

7/4/1388

سال 3 ، شماره 3

دکتر احمد سلمانی

12

عوامل موثر در جو مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان استان تهران

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

تاریخ پذیرش

7/2/1391

_________

13

عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران

تحقیقات روانشناختی علمی پژوهشی

سال دوم،شماره 6

تابستان 1389

دکتر ناصره مولانا حمیده درب اصفهانی

14

نقش مدیریت دانش در توسعه علمی

توسعه پژوهش های راهبردی

زمستان 1389

دکتر احمد  سلمانی

15

آسیب شناسی کنترل رسمی حجاب بانوان

دانش انتظامی

تابستان 88

دکتر حسین ذوالفقاری

دکتر احمد سلمانی

16

تاثیر نقش الگوی خانواده بر پرورش مسئولیت پذیری و رشد اجتماعی-عاطفی نوجوانان تهرانی

مطالعات جوانان

شماره 14و15

پائیز و زمستان 1387

___________

17

آمایش سرزمین راهنمایی برای برنامه ریزی آموزش عالی

توسعه پژوهش های راهبردی

تابستان 1389

____________

18

عوامل موثر بر توسعه کلاس های پویا

پژوهش در نظام های آموزشی

1389

____________

19

مهارت های مدیریتی مورد نیاز دانشگاه های نیروهای مسلح

مطالعات دفاعی

1389

____________

20

شاخص های عملکردی آموزش عالی ایران

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

بهار 1387

دکتر میرکمالی

دکتر وفایی

21

عوامل و شاخص های مؤثر بر بهروری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

پژوهش در نظام های آموزشی

پائیز و زمستان 1387

____________

22

ارائه یک چارچوب نظری در خصوص شاخصهای عملکردی در نظام آموزش عالی

دانش مدیریت (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

شماره 33و34

تابستان و پاییز 1375

____________

23

مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران

دانش مدیریت (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

شماره47

زمستان 1378

____________

24

راههای پرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان گیلان

پژوهش های روان شناختی(،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران)،

تابستان 1388

دکتر میرکمالی

25

رابطه اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی

مدیریت نظامی

پاییز 1390

دکتر ذوالفقاری

26

 

 Examining the Internal-school Factors Contributing to Predict the Academic Performance of the High School Students in Hormozgan

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Robab Tahmanesh, Mahboobeh Tahmanesh and Akbar Tahmanesh

27

The impact of dynamic classroom on increasing educational motivation

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

Robab Tahmanesh

28

شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران

مطلعات مدیریت انتظامی

سال ششم،شماره چهارم زمستان 1390

دکتر محمود اکرامی

29

Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Seyed Mohsen Tabatabaei Mozdabadi and Hadi Abolfathi

30

 An Investigation into the Impact of In- Service Training Courses on Performance of Experts in Iranian Airports Holding Company (IAHC) from Managers’ Attitude

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Hassan Shabani and Morad Hasel Sahraei

31

A Review of the Relationship between Employment Status, Educational Degree, Occupational Background and Organizational Climate with Job Satisfaction among Teachers from Training and Education Organization (TEO) at Baharestan Town, Tehran

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Mahmood Mirzamani, Seyed Moslem Moosavipanah

32

 

 Effectiveness of Metaphorical-Allegorical Training Strategy in the Psychotherapy

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Alireaza Ahmadian, Neda Esmaeeli Far, Mohammad Hatami, Hamidreaza Hassan Abadi

33

 Introduction to Work-Based Learning

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Heidar Toorani

34

رابطه سبک های تربیتی معلمان با پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر

مطالعات آموزشی – آموزشگاهی

تابستان 1391

فرحناز کارگر

35

تشخیص عوامل موثر بر جو مدارس دوره متوسطه شهرستان های استان تهران

مطالعات آموزشی – آموزشگاهی

÷اییز 1391

___

36

عوامل موثر بر میزان مطالعه دوره ابتدایی آموزش و ÷رورش شهر تهران

مطالعات آموزشی – آموزشگاهی

تابستان 91

خسروی-تاجیک

37

رابطه هوش هیجانی با سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا در مدیران میانی

مطالعات آموزشی – آموزشگاهی

زمستان 91

فاطمه و رضا علی طرخان

38

بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت ارزشیابی توصیفی در آموزش و ÷رورش شهرستان اسلام شهر

مطالعات آموزشی – آموزشگاهی

بهار 92

___-__

39

رابطه قانون مناسب و اقتدار اجتماعی

امنیت پژوهی

پاییز 1391

حسین ذوالفقاری

40

Effectiveness of Metaphorical-Allegorical Training Strategy in the Psychotherapy

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2012

 

 Alireaza Ahmadian*2, Neda Esmaeeli Far2, Mohammad Hatami2, Hamidreaza Hassan Abadi2

41

 An Investigation into the Rate of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in Personnel of Shahed University in order to Purpose Improvement Strategies

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2013

Saeed Sadeghi1

42

عوامل و شاخص های موثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده

فصلنامه مدیریت نظامی

پاییز 1391

قربانی

43

نقش ناجا در امنیت اجتماعی تهران بزرگ با تاکید بر پدافند غیر عامل در دهه 80

فصلنامه پدافند غیر عامل و امنیت

پاییز 1391

دکتر استرکی

قنبری

44

Identification of effective factors on occupational motivation in personal of  medical sciences University in Tehran city based on Maslow's Hierachy of Needs

پژوهش در نظام های آموزشی

شماره 23

26/5/1392

کرمی

45

تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه مهارت های مدیران

فناوری آموزشی(پردیس امیر کبیر البرز،دانشگاه فرهنگیان)

تابستان 92

تورانی-جوهری

46

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک های یادگیری بر اساس مدل کلب

فناوری آموزشی(پردیس امیر کبیر البرز،دانشگاه فرهنگیان)

بهار 92

برمکی

47

Comparison between Capabilities of Female and Male Principals in Primary Schools

 

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2013

Eftekharzadeh F., Bayat Moghadam L. and Darbesfahani H

48

عوامل موثر بر ارتقای انگیزش شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی

پژوهش نامه مطالعات مرزی

تابستان 1392 سال اول شماره دوم

درب اصفهانی-شهرابی

49

تاثیر اقدامات پدافند غیرعامل بر امنیت اجتماعی تهران بزرگ

انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم و فنون انتظامی

سال پنجم شماره دوم تابستان 1392

قنبری-زارع مهدوی

50

The relationship between teachers’ Emotional Intelligence with their female students’ educational achievement in sixth grade at primary schools

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

 

2013

 

 Zahra Rashidi2, Seyed Farhad Eftekharzadeh2 and Fatemeh Tarkhan2

51

The Balanced Scorecard (BSC), as a Tool for Evaluation of Organizational Strategies

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

 

2013

 

 Zahra Mastaneh and Morteza Javidkar

52

An analysis on Sunshade Management in the organization

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

 

2013

 

 Nasim Hashemi and Morteza Javidkar

53

مولفه های سازنده شایستگی های مهارت آموختگان

مطالعات برنامه ریزی آموزشی

پاییز 1391

فرخی

54

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه ستاری

مدیریت نظامی

1392

قربانی

55

Identifying Intelligence Effective Factors in Gifted Education Students in Tehran

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2014

Bahmannia , Khosravi

56

The realationship among organizational climate and entrepreneurship in teachers from work-knowledge- based technical high school

Journal of Educational and Management Studies (JEMS)

2013

Fatemeh asadi,mehdizadeh

57

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

امنیت پژوهی

1392

محمد پورجعفری

58

تشخیص عوامل سازنده رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی انتظامی در افق 1404

مطالعات مدیریت انتظامی

1392

-----

59

تبیین نیازهای کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا

پژوهش نامه مطالعات مرزی

1393

بتول محمدی

60

بررسی رایطه آموزشهای امدادو نجات با حفظ و نگهداری اعضاء جوانان داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان مرکزی

فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات

1394

معصومه داوود آبادی – بتول فقیه آرام

61

مشارکت پلیس و خانواده ها و تاثیر آن بر پیشگیری بزهکاری نوجوانان شهر تهران

پژوهش های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده

1394

ذوالفقاری-سلیمی-سالمی

62

شناسایی ابعاد و مولفه سازنده مدیریت تعالی با رویکرد منابع انسانی

پژوهش نامه مطالعات مرزی

95

هاشم پور-مشبکی-ترابی

63

الگوی تعاملی ساختاری ناجا در برقراری نظم و امنیت با رویکرد پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

95

-

64

شناسایی مولفه های سازنده مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد منابع انسانی

پژوهشنامه مرزی

95زمستان

هاشم پور،مشبکی،ترابی

65

تهدید های اقتصادی امریکا و متحدانش علیه ج.ا.ا از دیدگاه مقام معظم رهبری

امنیت پژوهی

پاییز 95

خواجه امیری-جلالی فراهانی

 

 

 • مقالات علمی ترویجی:

ردیف

عنوان مقاله

نام فصلنامه

سال چاپ

1

مدرسه محوری

مدیریت در آموزش و پرورش

زمستان 1380

2

ارائه چارچوب نظری شاخصهای عملکردی مراکز آموزش عالی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

مدیریت نظامی

بهار وتابستان1383

3

ظهور دفاتر کار  مجازی 

مدیریت

مهر و آبان 1383

4

چارچوب نظری شاخص های عملکردی دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش

مدیریت در آموزش و پرورش

زمستان 1380

5

بررسی تئوری z

مدیریت نظامی

شماره11، پاییز 1382

6

برنامه ریزی بلند مدت برای دانشگاهها و مراکز آموزش نظامی

مدیریت نظامی

شماره5،بهار 1381

7

تعامل دیدگاههای برنامه درسی والگوهای تدریس

مدیریت نظامی

شماره8،زمستان 1381

8

راهبردهای تکالیف درسی

مدیریت نظامی

شماره12، زمستان 1382

9

رابطه سبکهای مدیریت فرماندهان با انگیزش دانشجویان دانشگاه امام علی(ع)

مدیریت نظامی

شماره15و16،پاییز و زمستان1383

10

روابط انسانی در سازمان

مدیریت نظامی

شماره4،پاییز 1380

11

روابط انسانی در مراکز آموزشی

مدیریت نظامی

شماره9و10،بهار و تابستان 1382

12

سبکهای مدیریت تضاد

مدیریت نظامی

شماره2،زمستان 1379

13

ضرورت تغییر در مراکز آموزشی

مدیریت نظامی

شماره7، پاییز 1381

14

نگرش فراشناختی و تاثیر آن در یادگیری

مدیریت نظامی

شماره1،پاییز 1379

15

رابطه سبکهای مدیریت با کارایی و اثربخشی آموزشی

مدیریت نظامی

شماره19و20،پاییز و زمستان 1384

16

ارائه الگوی بهینه ارزشیابی آموزشی

مدیریت نظامی

شماره 21 ،  بهار 1385

17

عوامل موثر در بررسی خلاقیت در برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه امام علی ( ع)

مدیریت نظامی

شماره 24 – زمستان 1385

18

طراحی الگوی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی دانشگاه امام علی ( ع)

مدیریت نظامی

شماره 23 ، پائیز 1385

19

ضرورت و اهمیت فرماندهی و رهبری

مدیریت نظامی

شماره 22 تابستان 1385

20

شیوه های کاربردی کردن خلاقیت در نظام آموزشی دانشگاه های ارتش

مدیریت نظامی

شماره 25، بهار 1386

21

عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری

مدیریت نظامی

تابستان 1386

22

برنامه ریزی درسی  آموزش عالی در تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی

مدیریت نظامی

پاییز 1386

23

مدیریت کار آفرینی در مراکز آموزشی

مدیریت نظامی

بهار 1380

24

بررسی سبک های رهبری آموزشی مدارس ابتدایی ایران و ارائه  الگوی مناسب آن

مدیریت نظامی

بهار1388

25

نیاز سنجی آموزشی  از مدیران میاتی بانک ها

بانک داری الکترونیک

سال چهارم شماره 34 مرداد و شهریور 1391

26

راهبردهای نو آورانه،شما از کدامین هستید

رشد

اردیبهشت 94

27

شناسایی عوامل موثر ایجاد انگیزه در کارکنان ستاد آموزش فنی حرفه ای

مهارت آموزی

مهر 94

28

تشخیص عوامل سازنده صلاحیتهای مربیان مراکز آموزش فنی حرفه ای شهر تهران

مهارت آموزی

زمستان 93

29

شناسایی عوامل ایجاد انگیزه کارکنان ستاد آموزش فنی و حرفه ای 

مهارت آموزی

مهر 94

30

فناوری اطلاعات و بهبود روابط انسانی

رشد

زمستان 94

31

مطالعه تطبیقی اقذامات پیشگیرانه پلیس در حوزه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

مطالعات بین المللی پلیس

بهار 95

 

 

 

 

 • مقالات انتخاب شده در همایش:

1-ساختار منابع انسانی و چهارچوب توسعه آن

عنوان همایش: اولین همایش اطلاع رسانی نیرو های مسلح

مجری همایش: دانشکاه مالک اشتر( با شرکت 10 دانشگاه و پشتیبانی وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری

سال برگذاری : 1380

2-مفاهیم قدرت اقتدار ملی و باز شناسی قانونمندیها،پیامدهاو ابعاد اقتدار ملی

 عنوان همایش: همایش اقتدار ملی

محل برگذاری: همایش سالن کنفرانس سران کشورهای اسلامی تهران

مجری همایش: دانشگاه عالی دفاع با شرکت دانشگاه های مختلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال برگذاری : زمستان1381

 1. راهبردهای یاد دهی ویادگیری با عنایت به نگرش فراشناختی

 فصلنامه آموزشی دانش، سال سوم ، شهریور ماه 1381

 محل برگذاری: محل اجرای همایش تالار اندیشه ، دانشگاه امام حسین (ع)

مجری همایش: دانشگاه امام حسین (ع)

سال برگذاری : شهریور ماه 1381

 1. ارائه چارچوب نظری شاخصهای عملکردی آموزش عالی آجا

عنوان همایش:  اولین همایش سراسری راههای ارتقای کیفی مراکز آموزش عالی آجا

مجری همایش: دانشگاه افسری امام علی (ع) با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

سال برگذاری : 1383

 1. بهره وری در آموزش عالی

عنوان همایش: اولین همایش سراسری راهکارهای ارتقای کیفی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

مجری همایش: دانشگاه افسری امام علی (ع) با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 سال برگذاری : 1383

 1. ضرورت مدیریت و رهبری

عنوان همایش: دومین همایش رهبری و مدیریت دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

مجری همایش: دانشگاه افسری امام علی (ع) با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال برگذاری : 1384

 

 1. آمایش سرزمین و برنامه ریزی آموزش عالی

 مجری همایش: دانشگاه مالک اشتر  با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  سال برگذاری : 1386

 1. یادگیری برمبنای مساله گامی بسوی تغییر نظام آموزشی

عنوان همایش:  همایش رویکرد نو در آموزش عالی

مجری همایش: دانشگاه امام علی ( ع) با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

سال برگذاری: آذرماه 1385

 1. رسالتها ، شیوه های نوین و بصیرت ها در رهبری دانشگاه

عنوان همایش:   همایش رویکرد نو در آموزش عالی

مجری همایش: دانشگاه دفاع ملی با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال برگذاری: آذرماه 1385

 1. راه های بهره وری مطلوب از برنامه ریزی درسی مستتر در آموزش عمومی

عنوان همایش:    همایش برنامه ریزی درسی ، وزارت آموزش پرورش

سال برگذاری: 1385

 1. مدیریت دانش در مراکز آموزشی

عنوان همایش:   همایش مدیریت دانش

مجری همایش: دانشگاه تهران

سال برگذاری: 1383

 1. مدیریت دانش در توسعه علمی کشور

عنوان همایش:   همایش اقتدار علمی – اقتدار ملی

مجری همایش: دانشگاه دفاع ملی  با شرکت دانشگاه های مختلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(سالن صدا و سیما)

سال برگذاری: 1387

 1. رابطه سبک های تفکر مدیران با خلاقیت آنها در دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

عنوان همایش:  همایش خلاقیت و نوآوری در نظام های آموزشی

مجری همایش:  دانشگاه امام علی(ع) با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .

سال برگذاری: 1386

 1. عوامل راهبردی بهره وری ملی در تحقق چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا

عنوان همایش:  همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا

مجری همایش:  دانشگاه دفاع ملی با پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات فناوری و 20 دانشگاه دولتی.

سال برگذاری: پاییز 1389

 1. تدریس موثر با تعادل میان دیدگاه برنامه درسی ،تئوری برنامه های درسی ،خانواده الگوهای تدریس و ستون های یادگیری

عنوان همایش:  نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمنین کیفیت در نظام های آموزشی ایران

سال برگذاری: پاییز خرداد ماه 1390

 1. عوامل موثر بر ارتقای کیفیت ارزشیابی توصیفی در آموزش و پروش اسلامشهر

عنوان همایش:  نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمنین کیفیت در نظام های آموزشی ایران

سال برگذاری: خرداد ماه 1390

 1. روابط انسانی و تضمین کیفیت آموزش در محیط های آموزشی با تاکید بر کاربست روابط انسانی

عنوان همایش:  نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی ایران

سال برگذاری: دوم خرداد ماه 1390

 1. تشخیص عوامل موثر بر ایجاد مدرسه برتر در مدارس متوسطه شهر تهران

عنوان همایش: اولین همایش مدیریت آموزشی در  نظر و عمل

سال برگذاری: زمستان 1390

 1. تشخیص عوامل موثر بر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر تهران

عنوان همایش: اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و  عمل

سال برگذاری: ،زمستان 1390

 1. تشخیص عوامل موثر بر جو مدارس دوره متوسطه شهرستان های استان تهران

عنوان همایش: اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل

سال برگذاری: زمستان 1390

 1. عوامل موثر بر بهره وری ملی در تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

عنوان همایش: همایش های نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

سال برگذاری:زمستان 1391

 

 1. The Role Of  Information Technology In Raising Productivity And Presenting Its Optimal Application Pattern

Conference title: 2nd World Conference on Innovation and Computer Sciences

Year: 2012/1/25

 1. Effective Factors in Applying Information Technology in Developing Human Resources of Iran Educational System

Conference title: 2nd World Conference on Innovation and Computer Sciences

Year: 2012/1/13

24-ارزشیابی کیفی در نظام آموزش عالی ایران

عنوان همایش:  دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی ایران

سال برگذاری:اسفند 1391

25-تشخیص عوامل سازنده مدیریت و رهبری در فرماندهان نیروی انتظامی

عنوان:اولین همایش ملی فرماندهی و رهبری نیروی انتظامی

سال برگذاری:آبان 1392

26-عوامل موثر در ارتقا انگیزش کارکنان فرماندهی مرزبانی

عنوان:اولین همایش ملی فرماندهی و رهبری نیروی انتظامی

سال برگذاری:آبان 1392

27- عوامل موثر بر افزایش شایستگی مدیران

عنوان:اولین همایش ملی فرماندهی و رهبری نیروی انتظامی

سال برگذاری:آبان 1392

28- تشخیص عوامل سازنده نیازهای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بهارستان

عنوان: همایش ملی مدیریت آموزشی

سال برگذاری:آبان 1392

29-رابطه مهارتهای سازمانی مدیریت زمان مدیران بر عملکرد شغلی دبیران شهر اردبیل از دیدگاه خود دبیران

عنوان: همایش ملی حسابداری و مدیریت

سال برگذاری:آبان 1393

30-تشخیص عوامل سازنده صلاحیت مربیان مراکز آموزش فنی حرقه ای شهر تهران

عنوان:اولین همایش فرایند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد(4 الف)در چرخه آموزش کشور فرهنگستان علوم

سال برگذاری:آذر 1393

31-امکان سنجی مدیریت تعالی سازمانی در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

عنوان:کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری

سال برگذاری:آبان 1393

32-Management if Organizational Excellence in Cooperative Ministry of labor and social welfare in Tehran

سال برگذاری:December11-12, 2014

محل برگذاری:Szczecin Poland

33-نیازسنجی پژوهشی دانش آموزان دوره ابتدایی

عنوان:نخستین کنفرانس ملی نیازسنجی استان قم

سال:1395

34- نیازسنجی پژوهشی دانش آموزان دوره اول متوسطه

عنوان:نخستین کنفرانس ملی نیازسنجی استان لرستان

سال:1395

35- نیازسنجی پژوهشی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

عنوان:نخستین کنفرانس ملی نیازسنجی استان لرستان

سال:1395

36-the effect of in-service training(out-sourcing)on the performance of the bank staff housing

Place:Malaysia 2016

37 – اهمیت حضور زنان در مدیریت پدیده های اجتماعی و تاثیر آن بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

عنوان : همایش علمی پلیس زن در یگانهای ویژه

سال : 1395