دکتر ربیعی شهربانو

مشخصات فردی:

نام: شهربانو

نام خانوادگی: ربیعی رودسری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

پست الکترونیک: Rabiei@iiau.ac.ir

رتبه علمی: مربی/ بورسیه دکتری

 

 

مدارک تحصیلی دانشگاهی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال

سال ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

مدیریت آموزشی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

1392

در حال تحصیل

2

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

1377

1379

3

کارشناسی

مدیریت ویژه آموزش

دانشگاه آزاد رودهن

1372

1375

 

 

 

تألیف کتابها:

 • مقدمات روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات بال تهران سال 1387
 •  
 • کار عملی مدیریت در سازمانها، انتشارات رشد تهران سال 1390
 •  
 • روش تحقیق در علوم انسانی انتشارات بال تهران سال 1391 و تجدید چاپ 1394

 

 

طرحهای پژوهشی مصوب استانی:

 • بررسی عملکرد سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران پیرامون تمرکززدایی و موانع موجود در توسعه آن سال 1383 طرح مصوب استانی (اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران)
 •  
 • تجزیه و تحلیل پاسخهای دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستانهای استان تهران به پرسش مهر ریاست جمهوری سال 1380 طرح مصوب استانی (اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران)
 •  
 • بررسی مشکلات اجرایی نظام سالی واحدی در مناطق 19 گانه تهران سال تحصیلی 81-1380 طرح مصوب منطقه‌ای (اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران)

 

 

طرح پژوهشی واحد دانشگاهی:

 • رابطه تعارض و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر سال 1384

 

 

مقاله‌های پژوهشی:

 • رابطه انگیزش شغلی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان ناجا فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی بهار 1393
 •  
 • مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از نظر فارغ‌التحصیلان (مدیران و معاونین مدارس) و استادان صاحبنظر آموزش عالی، فصلنامه پژوهشهای تربیتی دانشگاه خوارزمی سال 1390
 •  
 • Study the relationship between organizational commitment and job motivating or managers and staff at Islamic Azad University Islamshahr, 2013.  ISI

 

مقاله انتخاب شده در همایش ملی:

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و میزان مصرف گرایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر سال 1388 همایش ملی حرکت ملی فرهنگی اصلاح الگوی مصرف

 

دبیر اجرایی همایشها:

 • همایش ملی حرکت ملی فرهنگی اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر سال 1388
 • همایش منطقه‌ای الگوهای رفتار اجتماعی در قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر سال 1389
 • همایش منطقه‌ای اندیشه‌های امام (ره) فرهنگ الگوی مصرف و الگوسازی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1389

 

سوابق مدیریتی:

 • معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر سال 1387
 •  
 • رئیس فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهراز فروردین سال 1388 تا شهریور 1389