دکتر شفیعی ناهید

مشخصات فردی

نام : ناهید

نام خانوادگی: شفیعی

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                                               

پست الکترونیکی:                                                       

رتبه علمی:  مربی

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

روانشناسی تربیتی

دانشگاه شهید چمران

 

در حال تحصیل

2

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی آموزش بزرگسالان

دانشگاه تربیت معلم تهران دانشگاه شهید بهشتی

 

1377

1383

3

کارشناسی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبائی

 

1374

 

 

عناوین کتابها

- راهنمای افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان (هفت راهبرد موفقیت در افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان در کلاس) (چاپ اول: 1395) (ناشر: انتشارات رشد)

- اصول سنجش در آموزش و پرورش (راهکارهای کاربردی افزایش کیفیت سنجش توصیفی) (چاپ اول: 1389، دوم: 1389، سوم: 1395) (ناشر: سیمای دانش)

- تفکر و یادگیری از طریق فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش دستاوردها و موفقیت‌های کلاس‌های ابتدایی)  (‌ چاپ: 1387) (ناشر: دانشگاه آزاد)

- مبانی آموزش بزرگسالان (چاپ اول، 1386، دوم: 1388،  سوم: 1392، چهارم: 1395) (ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی)

عناوین مقاله‌ها (داخلی)

- مقایسه تأثیر مداخله به‌هنگام و دیرهنگام در رشد اجتماعی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه شنوایی(مقاله) (فصلنامه کودکان استثنایی،بهار 1393؛ سال چهاردهم، شماره 1، شماره پیاپی 51؛ فصلنامه علمی- پژوهشی) فریبرز قویدل، ناهید شفیعی،حجت پیرزادی

 

 

 

- پیش‌بینی سلامت روان بر اساس درک معنوی در مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر و عادی ابتدایی شهر گرگان (مقاله) (فصلنامه کودکان استثنایی،پاییز 1392؛ سال سیزدهم، شماره 3، شماره 49؛ فصلنامه علمی- پژوهشی) ندا مصدق، باقر غباری، حجت پیرزادی، ناهید شفیعی

- بررسی میزان تاثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر بهبود بهره‌وری و کیفیت کار کارکنان منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی (مقاله) (همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه - 1391)

- ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های آموزش معلمان (مقاله) (فصلنامه روانشناسی تربیتی – 1388)

- ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان در دوره کارشناسی ارشد (مقاله) (فصلنامه مطالعات برنامه درسی- 1386)

- عملکرد مطلوب نیروی انسانی، عاملی مهم در افزایش بهره‌وری سازمانی (مقاله) (مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری- 1378)

- آموزش فراگردی پیوسته در افزایش بهره وری سازمانی (مقاله)  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- آموزشهای علمی – کاربردی رهیافتی به سوی توسعه  (مقاله)

عناوین مقاله‌ها (خارجی)

-(2012) Comprative assessment of quality of specialized and educational currculum of teachers training courss". "Ecoenergetics" "Scientific_Technical Journal" No: 4th, February 2012.(nahid, shafiee; behroz khajezade)

- (2014)"Knowledge and Attitude of Students towards Technical and Vocational Major in Tehran Schools of Art" MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939)( Vol.2 (5). PP: 376-386 )  ( Indexed in THOMSON REUTERS (Formerly known as ISI)".) (nahid shafiee;  Saqar Golkarzadeh; Pari Soshabi) . PublishedOnline 25/08/2014

(DOI: dx.doi.org/14.9831/1444-8939.2014/2-5/MAGNT.52)

- (2016)“ Investigating the Relationship between Teachers’ Professional Competence in the Implementation of Descriptive Assessment and Male Primary Schoolchildren’s Academic Self-Concept and Creativity in Islamshahr County”.  International Journal of Humanities and Cultural Studies (ISSN 2356-5926), ( Indexed in THOMSON REUTERS (Formerly known as ISI)") (March, 2016) ( Zobeideh Kazemi, Nahid Shafiee, and Alireza Araghieh) (http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index)