دکتر عراقیه علیرضا

مشخصات فردی

نام : علیرضا

نام خانوادگی: عراقیه

  گروه آموزشی: علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی                                                                                               

پست الکترونیکی:       araghieh@iiau.ac.ir                                                 

 

رتبه علمی:  دانشیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

دکتری علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

1389

2

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد علوم تربیتی -فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

1382

3

کارشناسی

کارشناسی علوم تربیتی – مشاوره و راهنمایی

دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

 

1376

 
دانلود فایل رزومه (CV- Download )