دکتر غفوریان هما

مشخصات فردی

نام : هما

نام خانوادگی: غفوریان

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                                              

پست الکترونیکی:       homaghafourian@yahoo.com                                                                

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

 

1381

2

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

1376

3

کارشناسی

مدیریت رفاه

دانشگاه علامه طباطبایی

 

1356

 

 

 

 

¦ مقالات ( مجله)

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده/همکار

محل انتشار

زمان انتشار

رتبه علمی مجله 

1

عوامل استرس زا در مدیران

هما غفوریان

ماهنامه تدبیرشماره 86

مهر 1377

علمی آموزشی

2

الکوی شایستگی مدیران

هما غفوریان- 

ماهنامه تدبیرشماره 118

آذر 1380

علمی آموزشی

3

ارزیابی عملکرد مدیران

هما غفوریان

ماهنامه تدبیرشماره 123

تیر 1381

علمی آموزشی

4

شاخص های عملکرد مدیران

هما غفوریان

ماهنامه تدبیرشماره 133

خرداد 1382

علمی آموزشی

5

بررسی شخصییت و سبک مدیریت مدیران

هما غفوریان-

 

فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش دوره نهم شماره 37-38-39-40

پاییز و زمستان 1382

آموزشی-پژوهشی

6

ارائه الگوهای مناسب برای شاخص های عملکرد مدیران آموزشی

هما غفوریان

مجله اقتصاد و مدیریت شماره 60

بهار 1383

 

علمی-پژوهشی

 

 

 

 

7

 

سیستم پیشنهادی برای ارزیابی مدیران

 

هما غفوریان

فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره37-38-39-40

پاییز و زمستان 1382

آموزشی-پژوهشی

8

تعارض سازمانی

هما غفوریان

مجله مدیریت

مهر وآبان 1384

 ماهنامه علمی-پژوهشی

           9

آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهرستان رباط کریم

آمنه فلامرزی- مصطفی عسگریان- هما غفوریان

فصلنامه موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم

بهار و تابستان88

علمی ترویجی

10

بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان

هما غفوریان- آمنه فلامرزی

فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی

بهار 1389

علمی-پژوهشی

11

بررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران بر عملکرد آنان در دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

فاطمه وحیدی- حسن شعبانی- هما غفوریان

فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی وحد مرودشت

پذیرش 16/6/89

علمی-پژوهشی

12

 

تاثیر کلاس های پویا بر افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

هما غفوریان-

رباب تهمنش

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

پذیرش شده 1390

علمی-پژوهشی

13

امکان سنجی به کارگیری نظام آموزش الکترونیکی در مراکز تربیت معلم استان تهران از دیدگاه مدیران و مدرسان

هما غفوریان- محمود میدانی

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

پذیرش شده1390

علمی-پژوهشی

14

تاثیر ثبات مدیریت بر کیفیت عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران آموزشگاه های دوره راهنمایی

هما غفوریان- قاسم خان زاده-

آمنه فلامرزی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

بهار 1389

علمی-پژوهشی

15

ارزیابی عملکرد ومدل های آن

هما غفوریان-حمیده الله قلی

مجله مدیریت-

1390

ماهنامه علمی پژوهشی

16

رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهرستان گرمسار

شهرام غلامی- هما غفوریان- داود معنوی پور

فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی

بهار1390

علمی- پژوهشی

17

بررسی تاثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس

هما غفوریان- ایرج قاسمی- محمد ابراهیمی

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

  پاییز 1390

 

علمی- پژوهشی

18

Performance of Managers Based on Educational Assignments From Students and Manager’s

حمیده اله قلی-

هما غفوریان

Journal of Life Science and Biomedicine

نوامبر 2011

ISI

19

Studying the Relationship between Leadership styles of Managers and Creativity of Primary School Teachers in Tehran

هما غفوریان

Journal of Basic and Applied Scientific Research

دسامبر 2012

ISI

20

Educational Creativity of  teachers can be changed using a suitable management and  leadership style of managers (standard- oriented and relation oriented)

هما غفوریان

 Life Science Journal

مارچ 2012

ISI

165/0

20

The Relationship between principals leadership style and Teachers  Job Satisfaction of Kahrizak Region

حسن حاج محمدی-

هما غفوریان-

 عباس خورشیدی

Journal of Basic and Applied Scientific Research

دسامبر2012

ISI

21

The relationship among organizational culture and entrepreneur ship in personnel of Islamic Azad university, Eslamshar Branch

هما غفوریان- سمانه سرخوش- پرستو بهرامی- احمد لطفی- محمد آبادی

Journal of Educational and Management Studies

مارچ 2012

ISI

22

Evaluating performance of managers in art and technology high schools of Robatkarim based on their educational assignments from students and managers

حمیده اله قلی- هما غفوریان

Journal of Basic and Applied Scientific Research

ژوئن 2012

ISI

23

Effects of service education on performance of the employees of general inspector’s organization

کامبیز کامکاری- هما غفوریان- محمدرضا پوردانشیان

Journal of  Applied Environmental and Biological sciences

فوریه 2014

ISI

24

Impact welfare services and Benefits on the Performance of staff of the Inspector General organization

کامبیز کامکاری- هما غفوریان- محمدحسین قدمی

Journal of  Applied Environmental and Biological sciences

مارچ2014

ISI

 

 

 

 

¦ مقالات ( کنفرانس)-داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله 

نویسنده/همکار

نام کنفرانس

زمان کنفرانس

1

نقش رسانه ها و تبلیقات در اصلاح الگوی مصرف

اعظم نیکو کار-هما غفوریان

همایش ملی فرهنگی اصلاح الگوی مصرف دانشگاه آزاد اسلامشهر

28/11/1388

2

اصلاح الگوی مصرف از نظر اسلام

هما غفوریان- اعظم نیکو کار

همایش ملی واحد علوم وتحقیقات اهواز

16/10/1389

3

شناخت انواع مواد مخدر و اثرات آن بر جسم و روان

هما غفوریان

اعظم نیکوکار

همایش ملی اثرات فردی و اجتماعی مواد مخدردانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

5/3/1389

4

توانمند سازی و کارآفرینی زنان

 

اعظم نیکوکار

هما غفوریان

همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

14/9/1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مدیریت دانش در سازمان های آموزشی

هما غفوریان

اعظم نیکوکار

همایش مدیریت دانش در سازمان های آموزشی دانشگاه آزاد واحد محلات

 

 

 

 

12/1389

6

تحول روانی هویت و تفاوتهای جنسیتی

هما غفوریان

اعظم نیکوکار

زیبا غنایی

همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

5/3/1390

7

 

 

 

 

مدارس هوشمند و جهانی شدن

اعظم نیکوکار

هما غفوریان

کنفرانس علمی- بین المللی آموزش و جهانی شدن تهران

دانشگاه شهید بهشتی

11و12/7/1391

8

 

نیاز سنچی آموزشی نیروی انسانی با فرایند آموزش

هما غفوریان

احلام حشمت خواه

همایش ملی الگوهای آموزش  منابع انسانی  

هتل المپیک دانشگاه آزاد واحد

تهران جنوب

14/2/1391

9

امکان سنجی آمادگی استادان دانشگاه فرهنگیان در بررسی های استان تهران و البرز برای ورود به آموزش الکترونیکی

محمود میدانی

هما غفوریان

مریم محمد طاهری

همایش مجازی ره آوران آموزش-تهران

28/2/1392

10

بررسی وضعیت مولفه های آموزش الکترونیکی در بین دبیران دبیرستانهای هوشمند- آموزش و پرورش ملارد

محمود میدانی

هما غفوریان

مریم محمدطاهری

همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت اصفهان

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

9و10/4/1392