دکتر فقیه آرام بتول

مشخصات فردی

نام : بتول

نام خانوادگی: فقیه آرام

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                                              

پست الکترونیکی:       Faghiharam1388@gmail.com

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

جامعه شناسی آموزش و پرورش

مالایا مالزی

 

1391

2

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

1380

3

کارشناسی

تکنولوژی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

1378

 

 

تالیفات

سوابق مکتوب

عنوان

مقطع مرتبط

تعداد

کتب درسی

 

 

-

کتب غیر درسی

کاربرد فناوری اطلاعات برای مدیران آموزشی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

1

مقاله ISI

 

 

4

مقاله ISC

 

 

-

مقاله علمی - ترویجی

 

کارشناسی ارشد

1

مقاله علمی - پژوهشی

 

کارشناسی ارشد

12

ترجمه

یادگیری الکترونیک 2

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

1

همکاری در نگارش

 

 

-

 

 

 

همایش ها *

             همایش ها

تعداد

عناوین

توضیحات

همایش ملی

6

همایش نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ـ کرج سال 84

سومین همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی -  27 آذر 1384

همایش منطقه ای نگرشی بر ادبیات معاصر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر11 آبان 1385

همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا ـ 5 و 6 اسفند ماه 1382

همایش روان شناسی مدرسه 1394

برگزاری پنل تخصصی مدیریت آموزشی در چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش –مشهد 1391

 

همایش بین المللی داخلی

6

همایش نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ـ کرج سال 84

سومین همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی -  27 آذر 1384

همایش منطقه ای نگرشی بر ادبیات معاصر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر11 آبان 1385

همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا ـ 5 و 6 اسفند ماه 1382

همایش روان شناسی مدرسه 1394

برگزاری پنل تخصصی مدیریت آموزشی در چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش –مشهد 1391

 

همایش بین المللی خارجی

7

International Conference on Educational Innovation ICEI 2008

مالزی

International Conference on Education for All, 2009

مالزی

کنفرانس بین المللی مثبت گرایی و سلامت در پکن- چین

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey

 

7th International Technology, Education and Development Conference Valencia (Spain).www.Inted 2013.org

International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey

 

8th International Conference on Education and new learning Technologies, Barcelona-Spain, 2016

 

 

 

 

 

  1. سوابق مدیریتی

سطح مدیرکل  واحد

مدبر پژوهش

محل تصدی پست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدت زمان تصدی پست

1 سال

سطح مدیریت دانشکده

علوم تربیتی و روان شناسی

محل تصدی پست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدت زمان تصدی پست

3 سال

سطح مدیریت دانشکده

علوم تربیتی و روان شناسی

محل تصدی پست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدت زمان تصدی پست

1 سال

سطح مدیریت گروه

علوم تربیتی و روان شناسی

محل تصدی پست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدت زمان تصدی پست

5 سال.

سایر

عضو شورای پژوهشی

محل تصدی پست

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مدت زمان تصدی پست

1 سال