مدیریت آموزشی (دکتری )

بسمه تعالی

 

دوره دکتری مدیریت آموزشی

این دوره از سال 1395 در دانشگاه اسلامشهر شروع به فعالیت نموده و از نظر کیفیت آموزشی و تدریس و فرایند یاددهی – یادگیری ؛ رشته مدیریت آموزشی در این مقطع از اساتید فعال و مشهور کشور برخوردار است.

هم اکنون 21 نفر در این رشته مشغول به تحصیل می باشند. نحوه پذیرش دانشجویان از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

در حال حاضر در گروه دکتری علوم تربیتی ،هیأت علمی های تمام وقت با درجه دانشیاری و استادی به امر آموزش و پرورش اهتمام دارند.

برنامه های آینده رشته مدیریت آموزشی در مقطع دکتری :

با تأییدات خداوند متعال و با همت ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و همچنین گروه آموزشی در نظر است که انشاالله در آینده ای نزدیک یک مجله علمی – پژوهشی در رابطه با مدیریت           

آموزشی و تعلیم و تربیت جهت این رشته راه اندازی گردد. 

                                           

 

 

مدیرگروه دکتری مدیریت آموزشی