امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

حتما در ترم آخر نسبت به تحویل مدارک زیر به امور دانشجویی دانشکده اقدام نمایید.

 جهت دانلود لیست مدارک فارغ التحصیلی روی لینک زیر کلیک کنید

مدارک فارغ التحصیلی