روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)

بسمه تعالی

با توجه به نیاز روزافزون جامعه در امر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی، فردی  و بین فردی و با هدف ارتقاء بهداشت روانی جامعه، این واحد دانشگاهی در سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تربیتی نموده است. خوشبختانه این رشته با استقبال خوبی مواجه شده است. بطوری که هم اکنون 127 نفر در این رشته مشغول به تحصیل می باشند. نحوه پذیرش دانشجویان از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. دانشجویان جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد باید 28 واحد در(صورت نداشتن پیش نیاز) را بگذرانند. اغلب واحدهای ارائه شده به خصوص در ترم های اولیه نظری است و بیشتر واحدهای عملی در ترم های آخر ارائه می شود.

در حال حاضر گروه روانشناسی دارای 8 نفر هیأت علمی تمام وقت با درجه مربی، استادیاری و دانشیاری و استادی می باشد که به امر آموزش و پرورش اهتمام دارند. اخذ مجوز نشریه مشاوره و روان درمانی یکی از دستاورده های گروه مشاوره می باشد. تاکنون 17 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است و شماره بعدی در دست اقدام است.مدیر گروه :  دکتر فروغ جعفری