علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی (مقطع کارشناسی ارشد)

بسمه تعالی

با توجه به نیاز روزافزون جامعه در امر آموزش و علوم تربیتی، این واحد دانشگاهی در سال 1395 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی نموده است. هم اکنون 16 نفر در این رشته مشغول به تحصیل می باشند. نحوه پذیرش دانشجویان از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. دانشجویان جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد باید 28 واحد در(صورت نداشتن پیش نیاز) را بگذرانند.

در حال حاضر گروه علوم تربیتی دارای 16 نفر هیأت علمی تمام وقت با درجه مربی، استادیاری و دانشیاری و استادی می باشد که به امر آموزش و پرورش اهتمام دارند.


مدیر گروه :  دکتر سعید مرادی