آموزش ابتدایی

بسمه تعالی

گروه آموزش ابتدائی

گروه آموزش ابتدائی با مقطع کاردانی در سال 1377 به عنوان اولین گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر با همکاری گروه آموزش ابتدائی واحد تهران جنوب راه اندازی و اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. سپس در سال 1380 پس از فارغ التحصیلی مقطع کاردانی در ورودیهای مختلف  مقطع کاردانی، مقطع کارشناسی ناپیوسته آن راه اندازی شد.

در راستای پاسخگویی به نیاز استان و شهرستان و تحقق ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش آموزش، آموزگاران شاغل به تدریس و به طبع آن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدائی، تربیت معلمان خبره در روشهای تدریس، راهنمایان آموزشی، کارشناسان دفتر آموزش ابتدائی، این گروه تلاش می کند که مقطع کارشناسی ارشد آن را نیز ایجاد نماید .

این گروه در دو نیمسال مهر و بهمن هر سال در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از متقاضیان این رشته دانشجو پذیرفته و 40 واحد درسی درسه ترم در یک سال تحصیلی (15 واحد درسی در نیمسال اول ، 15 واحد در نیمسال دوم و10 واحد درسی در نیمسال تابستان) به دانشجویان ارائه می نماید.

7 نفر با مرتبه استادیاری و مربی به صورت هیأت علمی تمام وقت با گروه همکاری دارند و در حال حاضر حدود 310 نفر دانشجوو دوره کارشناسی و 189 نفر دانشجو دوره کاردانی مشغول به تحصیل هستند.

علاوه بر آن گروه آموزش ابتدائی در خصوص تأمین استاد جهت دروس تربیتی سایر گروههای آموزشی واحد اسلامشهر همکاری می نماید.

دکتر نادر برزگر

مدیرگروه آموزش ابتدایی