مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیر گروه: فیروز کیومرثی

دوره کارشناسی مدیریت و برنامه­ ریزی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامشهر از نیمسال اول 83-82  اقدام به پذیرش دانشجو نموده و هدف اصلی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی تربیت نیروی انسانی جهت فعالیت و خدمت در حوزه های مختلف آموزش و پرورش و همچنین حوزه های منابع انسانی سازمانها و توسعه کارکنان می باشد.و در حال حاضر 284 تعداد دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند از لحاظ کیفیت در چگونگی تدریس و فرایند یاددهی و یادگیری در این رشته از اساتید مطرح کشور بهره گرفته می شود و از نظر فضای آموزشی ؛ کلاسها مجهز به ویدئو پروژکشن و برد نمایش جهت ارائه  POWER-POIENT   استفاده می گردد.

در مورد دروس عملی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی باید به دو واحد درسی اشاره نمود که عبارتند از :

1- کار عملی مدیریت در آموزشگاه 2- کار عملی مدیریت در سازمانها

کار عملی مدیریت در آموزشگاه : از اهداف کلی این واحد درسی شامل موارد ذیل می باشند.

1- دانشجویان اطلاعات و دانش نظری لازم در مورد مفاهیم و اصول مدیریت در آموزشگاه را با عنایت به ارزشهای اسلامی کسب نمایند .

2-دانشجویان با وظایف و شیوه های مدیریت در مدرسه به خوبی آگاه شده و به گونه ای که قادر شوند وظایف محوله را به نحو مؤثری انجام دهند .

3-دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی و تا حدی مقررات اداری و امور مکاتباتی آشنا شده به نحوی که قادر باشند از آگاهی های حاصله در این زمینه در عمل استفاده نمایند.

کارعملی مدیریت در سازمانها : از اهداف کلی این واحد درسی شامل موارد ذیل می باشند :

 1-دانشجویان با محیط واقعی حرفه خود آشنا شوند .

2-دانشجویان در مورد مفاهیم و اصول مدیریت در سازمان اطلاعات و دانش های نظری لازم را کسب نمایند.

و از وظایف و شیوه های مدیریت در سازمان به گونه ای آگاه شوند که بتوانند وظایف محوله را به نحو مؤثر انجام دهند .

3-دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی و تا حدی با مقررات اداری و امور مکاتباتی به گونه ای آشنا شوند که بتوانند از آگاهی های حاصل در این زمینه در عمل استفاده نمایند